NOTIFICARE: PRELUNGIRE TERMEN DE DEPUNERE OFERTE:

aprilie 18, 2016 criss3 Arhivă știri

Va anuntam ca termenul pana la care puteti participa la procedura reluata de achizitie competitiva simplificata in vederea atribuirii contractului de achiziţie publica a serviciilor de organizare evenimente, pentru evenimentului final din cadrul proiectului „Aplicarea standardelor de drepturile omului pentru romii din Romania”, a fost extins pana pe data de 20.04.2016, ora 15:00.

Va rugam sa ne transmiteti oferta tehnica si financiara, in conformitate cu specificatiile mentionate in emailul si documente transmise anterior. Impreuna cu oferta va rugam sa ne transmiteti si formularul de oferta din anexa, completat, semnat si stampilat.

Toate documentele se pot transmite in plic sigilat pana la data indicata, la sediul Fundației Romani CRISS din Strada Răspântiilor, nr. 11, sector 2, București.

Notificarea poate fi consultata aici.

Comments are currently closed.