Interzicerea discriminarii

Dreptul de a nu fi supus discriminarii constituie unul dintre fundamentele societatii democratice si ale statului de drept, motiv pentru care se bucura de o larga recunoastere formala in plan legislativ, atat la nivel international, sens in care mentionam Declaratia Universala a Drepturilor Omului (art. 7) si Conventia Europeana a Drepturilor Omului (art. 14 si Protocolul nr. 12), Directiva nr. 43/2000 a Uniunii Europene cat si la nivel national, sens in care amintim art. 16 din Constitutia Romaniei si Ordonanta de Guvern nr. 137/2000 republicata cu modificari.

Raport comun privind aplicarea Directivei 2000/43/CE a Consiliului Europei, de punere în aplicare a principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică

La nivelul CEDO, cauza Maktouf şi Damjanović împotriva Bosniei şi Herţegovina a fost primul caz in care Curtea a emis o sentinta istorica referitoare la incalcarea art. 1 din Protocolul nr. 12 al Conventiei pentru Apararea Drepturilor Omnului si a Libertatilor Fundamentale, in ceea ce priveste interdictia generala a discriminarii.

Pentru mai multe detalii, puteti consulta publicațiile Comisiei Europene elaborate de Rețeaua europeană de experți judiciari în domeniul nediscriminării

 

 

 

Logo EEA DungaLogo EEA grantsLogo Fond ONG

Proiect finantat prin graturile SEE 2009-2014 in cadrul Fondului ONG in Romania. Continutul acestui website nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a granturilor SEE 2009-2014. Intreaga raspundere asupra corectitudii si coerentei informatiilor revine initiatorilor wesite-ului. Pentru informatii oficiale despre granturile SEE si norvegiene accesati www.eeagrants.org.

 

 

Facebooktwitterlinkedinyoutube