Dreptul la educatie

Dreptul la educatie este un drept socio-economic care se realizeaza in mod progresiv. La nivel european, dreptul la educatie se bucura de o larga recunoastere in plan legislativ: art. 2 din Protocolul Aditional nr 1 la Convetia pentru Apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale prevede dreptul de sine stătător la educaţie, Directiva 2000/43/CE a Uniunii Europene de punere în aplicare a principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică reglementează în mod expres dreptul la educaţie. 

Raportul comun 2012 al Consiliului și al Comisiei privind punerea în aplicare a cadrului strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale

In Romania, articolul 32 din Constitutie consacra dreptul la invatatura ce se asigura prin invatamantul general obligatoriu , prin invatamantul liceal si prin cel professional, prin invatamantul superior, precum si prin alte forme de instructie si de perfectionare.

  

 

 

Logo EEA DungaLogo EEA grantsLogo Fond ONG

Proiect finantat prin graturile SEE 2009-2014 in cadrul Fondului ONG in Romania. Continutul acestui website nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a granturilor SEE 2009-2014. Intreaga raspundere asupra corectitudii si coerentei informatiilor revine initiatorilor wesite-ului. Pentru informatii oficiale despre granturile SEE si norvegiene accesati www.eeagrants.org.

 

 

Facebooktwitterlinkedinyoutube