Scrisoare deschisa: MINISTERUL JUSTIŢIEI ÎNCALCĂ LEGEA: COLECTEAZĂ DATE ETNICE ȘI RELIGIOASE DESPRE PERSOANELE PRIVATE DE LIBERTATE

Romani CRISS protestează vehement cu privire la faptul că Ministerul Justiției a publicat pe website-ul instituției profilul statistic al persoanelor care erau private de libertate în România la sfârșitul lunii august 2015 și solicită încetarea de îndată a acestui demers și distrugerea în termen de trei luni a tuturor datelor referitoare la apartenența etnică și religioasă a persoanelor private de libertate. 

Datele făcute publice includ etnia (prezentată ca „naționalitate”), cetățenia, religia, nivelul de studii și experiența dizabilității în cazul populației private de libertate. Colectarea acestor date cu privire la etnie și religie și circularea lor în interiorul sistemului de justiție și către publicul larg constituie o discriminare clară și o încălcare a dreptului la demnitate umană. Mai mult, acest lucru constituie și o încălcare a prevederilor legii 677/2001 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Scrisoarea este disponibila aici.

Update: in urma demersului Romani CRISS, Ministerul Justitiei a retras documentele de pe wesite-ul institutiei. Gasiti mai jos versiunea acestora disponibila pe site-ul ministerului pana la data de 16.05.2016.

Print screen – website Ministerul Justitiei

Anexa 4 – Date statistice cu privire la nationalitate

Anexa 6 – Date statistice cu privire la religie

NOTIFICARE: PRELUNGIRE TERMEN DE DEPUNERE OFERTE:

Va anuntam ca termenul pana la care puteti participa la procedura reluata de achizitie competitiva simplificata in vederea atribuirii contractului de achiziţie publica a serviciilor de organizare evenimente, pentru evenimentului final din cadrul proiectului „Aplicarea standardelor de drepturile omului pentru romii din Romania”, a fost extins pana pe data de 20.04.2016, ora 15:00.

Va rugam sa ne transmiteti oferta tehnica si financiara, in conformitate cu specificatiile mentionate in emailul si documente transmise anterior. Impreuna cu oferta va rugam sa ne transmiteti si formularul de oferta din anexa, completat, semnat si stampilat.

Toate documentele se pot transmite in plic sigilat pana la data indicata, la sediul Fundației Romani CRISS din Strada Răspântiilor, nr. 11, sector 2, București.

Notificarea poate fi consultata aici.

Achiziţie publică a serviciilor de organizare evenimente

Fundaţia Romani CRISS invită persoanele juridice să participe la procedura reluată de achiziţie competitivă simplificată în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică a serviciilor de organizare evenimente, pentru evenimentului final din cadrul proiectului „Aplicarea standardelor de drepturile omului pentru romii din România”. Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Găsiţi aici Invitaţia de participare cu specificaţiile tehnice şi formularele aferente.
Vă rugăm să ne transmiteţi oferta tehnică şi financiară, în conformitate cu toate specificaţiile menţionate în documentul ataşat. Împreună cu oferta vă rugăm să ne transmiteţi şi formularul de ofertă din anexa, completat, semnat şi ştampilat.

Oferta, însoţită de toate documentele menţionate în Invitaţie, se transmite până la data de 18.04.2016, ora 13:00 la sediul Fundației Romani CRISS din Strada Răspântiilor, nr. 11, sector 2, București.

Pentru informaţii suplimentare: Adriana Iordache, adriana.iordache@romanicriss.org

Comunicat de presă – Abuzurile poliției asupra romilor aduc o nouă condamnare a României la CEDO 

Newsletter Romani CRISS (Ianuarie-Iunie 2015)

SUBIECTE

Asistență legală

 • Ciorcan și alții contra României
 • Bălășoiu contra României
 • Evacuările de la Eforie Sud
 • Înregistrari tardive în comunitatea Glina
 • Telverde Anti Discriminare

Publicații

 • Strategii și tactici de combatere a segregării școlare a copiilor romi – Studii de caz din România, Croația, Ungaria, Cehia, Bulgaria și Grecia
 • Ghidul Net-Rangeri împotriva intoleranței

Evenimente

 • Eveniment 8 Aprilie – Ziua Internațională Romilor
 • Conferința finală a proiectului Dare-Net – Desegregare și Acțiune Pentru Romi în Educație
 • Conferința europeană finală a proiectului Rom-Act – Validarea învăţării non-formale și informale în rândul femeilor rome
 • Conferinţa naţională a proiectului “Youth Is Tolerance: Combating Anti-Roma Stereotypes Among Young People”

Împuternicirea comunităților de romi și a societății civile rome

 • Internship activist rom în Norvegia
 • Rețeaua de monitori de drepturile omului – “Aplicarea standardelor de drepturile omului pentru romii din România”
 • “Egalitate pe piața muncii! – Proiect pilot pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile”
 • Lansarea Proiectului Roma Forum
 • Sprijin pentru sistemul de mediere sanitară în contextul descentralizării serviciilor de sănătate publică

Educație

 • Proiectul Net-Rangers împotriva intoleranței
 • Proiectul „Un Start Bun –Încurajarea educației timpurii în comunitatea din Glina”

 

Documentul este disponibil aici: Newsletter Romani CRISS Ianuarie-Iunie 2015

Recrutare jurist Romani CRISS

Alatura-te acum echipei Romani CRISS !

Esti o persoana dinamica, dedicata, inteligenta si dornica de performanta? Trimite CV-ul acum! Romani CRISS recruteaza un jurist, care sa se alature echipei noastre.

Persoanele interesate vor trimite CV -ul la adresa: angajare@romanicriss.org. Termenul-limită de aplicare este 15 octombrie, orele 17:00. Vor fi contactate doar persoanele pre-selectate.

JURIST

Responsabilitati:

 1. Conceperea, redactarea si avizarea contractelor civile si de munca precum si a altor acte juridice incheiate de organizatie cu alte persoane, fizice sau juridice;
 2. Promovarea actiunilor judecatoresti in fata instantelor de judecata si sustinerea acestora;
 3. Acordarea de consultanta si consiliere in orice alta problema de natura juridica in care este implicata organizatia;
 4. Asigura consultanta juridica pentru toate departamentele organizatiei;
 5. Intocmeste formalitatile prevazute de lege in cazul modificarii actului constitutiv si intreaga documetatie aferenta, asigurand inregistrarea documentelor la instanta de judecata competenta.

Cerinte

 1. Studii superioare finalizate in domeniul juridic;
 2. Cunoasterea legislatiei in vigoare si informarea conducerii societatii despre modificarile intervenite, in timp util;
 3. Experienta pe o pozitie de consilier juridic de minim 3 ani;
 4. Cunoasterea limbii engleze la nivel mediu/avansat;
 5. Cunostinte operare PC, MS Office – WORD, EXCEL;
 6. Abilitati foarte bune de comunicare si interrelationare personala;
 7. Persoana dinamica, rezistenta la stres;
 8. Capacitatea de a-si stabili prioritati si de a-si organiza munca intr-un mod eficient;
 9. Capacitate de a respecta termene limita si de a lucra sub presiunea timpului;
 10. Atentie la detalii;
 11. Responsabilitate, ordine, corectitudine si seriozitate;

 

 

Comunicat de presă Conferința de Închidere a Proiectului “Un Start Bun – Încurajarea Educaţiei Timpurii în Comunitatea din Glina”

     Comunicat de presă

Centrul Romilor pentru Intervenţie Socială şi Studii – Romani CRISS a încheiat în data de 7 septembrie anul curent proiectul „Încurajarea Educaţiei Timpurii în Comunitatea din Glina”, proiect finanţat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG din România, printr-o conferinţă ce a avut loc în aceeași dată, în Bucureşti, Sala Barcelona a hotelului Rin Grand Hotel.

În cadrul întâlnirii au participat reprezentanţi ai Instituției Prefectului Ilfov, ai Centrului Județean de Resurse și Asistența Educațională Ilfov, ai ambasadelor, precum şi reprezentanți ai comunității şi organizaţii nonguvernamentale. În cadrul întâlnirii au fost prezentate activităţile implementate, rezultatele obţinute şi posibile soluţii de continuare a proiectului menite să genereze o schimbare în rândul comunității locale.

Scopul proiectului „Un start bun – încurajarea educației timpurii în comunitatea din Glina” a fost înființarea unui centru de educație timpurie pentru copiii romi din comunitatea Glina. Romani CRISS a inaugurat acest centru în luna octombrie 2014 împreună cu partenerii locali, școala şi primăria din Glina. De activitățile educaționale ale centrului au beneficiat 130 de copii cu vârste între 0 și 14 ani.

Proiectul „Încurajarea Educaţiei Timpurii în Comunitatea din Glina” a creat o echipă de profesori, părinți și elevi, care împreună au contribuit la construirea unei comunități bazată pe cunoaştere şi învățare. Iniţiativa implementată de fundația Romani CRISS a fost bine primită în comunitate, întrucât a venit în întâmpinarea unei nevoi reale, cu care comunitatea se confruntă. Dincolo de aspectele educaţionale cu impact clar asupra dezvoltării viitoare a copiilor, echipa proiectului a pus accent şi pe promovarea culturii rome şi pe creşterea stimei de sine a copiilor. În acest sens, s-au realizat colţul romilor, păpuşa romă şi dezbateri cu personalităţi rome. În plus, în cadrul centrului elevii au beneficiat de suport educațional asigurat de o echipă de bază formată din: 2 educatoare, 1 logoped şi 1 psiholog, care au susținut sesiuni de consiliere logopedică, sesiuni de consiliere psihologică şi sesiuni de dezvoltare a vocabularului.

Nu în ultimul rând, în cadrul proiectului ne-am concentrat atenţia asupra nevoilor părinţilor romi, asigurând prezenţa unui mediator sanitar şi a unui medic, care au oferit servicii de mediere sanitară şi consultaţii medicale care să crească gradul de conştientizare asupra dreptului de a accesa servicii sanitare.

Cea mai recentă activitate implementată în cadrul proiectului a fost organizarea unei tabere de vară desfășurată la Predeal și în cadrul căreia au participat 30 de copii. Tabăra a avut drept scop dezvoltarea personală a participanţilor, prin dobândirea de informaţii cu privire la cultură, un stil de viaţă sănătos şi experienţa unei lumi în afara comunităţii în care trăiesc prin intermediul unor exerciții outdoor precum şi a unui program complex de educație non-formală, menit să dezvolte munca în echipa, colaborarea și autocunoașterea.

Pentru orice alte detalii suplimentare ne puteţi contacta la telefon 021 310 70 70, sau email office@romanicriss.org, Persoană de contact Marian Mandache.

 

 IMG_0709