Achiziţie publică a serviciilor de organizare evenimente

aprilie 8, 2016 criss3 Arhivă știri

Fundaţia Romani CRISS invită persoanele juridice să participe la procedura reluată de achiziţie competitivă simplificată în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică a serviciilor de organizare evenimente, pentru evenimentului final din cadrul proiectului „Aplicarea standardelor de drepturile omului pentru romii din România”. Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Găsiţi aici Invitaţia de participare cu specificaţiile tehnice şi formularele aferente.
Vă rugăm să ne transmiteţi oferta tehnică şi financiară, în conformitate cu toate specificaţiile menţionate în documentul ataşat. Împreună cu oferta vă rugăm să ne transmiteţi şi formularul de ofertă din anexa, completat, semnat şi ştampilat.

Oferta, însoţită de toate documentele menţionate în Invitaţie, se transmite până la data de 18.04.2016, ora 13:00 la sediul Fundației Romani CRISS din Strada Răspântiilor, nr. 11, sector 2, București.

Pentru informaţii suplimentare: Adriana Iordache, adriana.iordache@romanicriss.org

Comments are currently closed.